Plastic models Skoda Yeti Die cast Abrex

Skoda Yeti

1 
Abrex 4801LI Die cast 1:43
Abrex 4801LI Skoda YETI Die cast 1:43
Skoda YETI
 
Abrex 4801BI Die cast 1:43
Abrex 4801BI Skoda YETI Die cast 1:43
Skoda YETI
 Die-cast
Model car
Skoda
Skoda Yeti