Aeromaster 72016 KI 44 TOJO COLLECTION DECAL, Miniatures, Maquettes