AFV 35063 SD KFZ 251D1 HALFTRACK ALL Sd.Kfz. (Schwerer Panzerspähwagen) 1:35, Die cast, Plastic models

Sd.Kfz. (Schwerer Panzerspähwagen)

Into the category Sd.Kfz. (Schwerer Panzerspähwagen), you can find the following maquettes (SD.KFZ.165 HUMMEL, SD KFZ AFRICAKORPS 1/72, SD KFZ 11, SD.KFZ 25 FLAMM, SD KFZ.251-17 AUSF D, ...):

SD.KFZ.165 HUMMEL SD KFZ AFRICAKORPS 1/72 SD KFZ 11 SD.KFZ 25 FLAMM SD KFZ.251-17 AUSF D