Caterpillar

Into the category Caterpillar, you can find the following miniatures (Caterpillar 980G chargeuse, Caterpillar camion generateur, Caterpillar 627 G décapeuse, Caterpillar 22 (twenty two), Caterpillar 308C, ...):

Caterpillar 980G chargeuse Caterpillar camion generateur Caterpillar 627 G décapeuse Caterpillar 22 (twenty two) Caterpillar 308C